Hong Samakkeenich's biography

Hong talks about

1
Financial banking
Artificial inte...
Financial inclu...
Women education
Big data
Fintech