Jing Yi Chan

Quantum Computing Ambassador at IBM

Jing Yi Chan's biography

Jing Yi talks about

2
Quantum computing
Artificial inte...
Quantum mechanics
Business strategy
Big data